Preise Sommer SUPERIOUR

 

 A

B

C

D

*
**
***
74,-
59,-
55,-
78,
62,-
59,-
83,-
62,-
59,-
88,-
67,-
64,-

* bei Belegung mit 2 Personen / Occupancy with 2 persons
** bei Belegung mit 3 Personen / Occupancy with 3 persons
*** bei Belegung mit 4 Personen / Occupancy with 4 persons