Preise Sommer SUPERIOUR

 

A

B

D

*
**
***
79,
63,-
60,-
84,-
63,-
60,-
89,-
68,-
65,-

* bei Belegung mit 2 Personen / Occupancy with 2 persons
** bei Belegung mit 3 Personen / Occupancy with 3 persons
*** bei Belegung mit 4 Personen / Occupancy with 4 persons